Od čega zavisi kvalitet laminata

Kvalitet laminata zavisi od:

Gustina HDF-a je karakterisitka koja se ne vidi, ali  daje stabilnost i snagu laminatnom podu. Smatra se da je laminat sa gustinom od preko 850 kg/m3 dobrog kvaliteta.

Površinski zaštitni sloj, lak koji ima izuzetu otpornost na habanje i grebanje.

Karakteristike navedenih faktora kvaliteta određuju da li će se laminat koristiti za kućne ili javne (komercijalne) prostore.

 

 

Multimedia WorkshopMoj web sajt